Vrijgevestigde jeugdhulpaanbieders, 2016, 2017 en 2018

© Hollandse Hoogte
Gegevens over vrijgevestigde jeugdhulpaanbieders naar beroepsregistratie, leeftijd en regio, 2016-2018.
In deze tabellenset wordt het aantal vrijgevestigde jeugdhulpaanbieders gepresenteerd dat zelfstandig in de Jeugdwet werkzaam is. De vrijgevestigde jeugdhulpaanbieders worden uitgesplitst naar beroepsregistratie, leeftijd en regio. De cijfers in dit product zijn samengesteld voor APE Public Economics.