Besteedbaar inkomen naar gemeente en woonkern

Mediaan en kwintielen besteedbaar inkomen particuliere huish. excl. studentenhuish. naar woonkern 2016 en gemeente 2017.
  • Mediaan besteedbaar inkomen en kwintielen van de landelijke verdeling van het besteedbaar inkomen van particuliere huishoudens exclusief studentenhuishoudens naar woonkern, 2016;
  • Mediaan besteedbaar inkomen en kwintielen van de landelijke verdeling van het besteedbaar inkomen van particuliere huishoudens exclusief studentenhuishoudens naar gemeente, 2017*;
  • Beide tabellen hebben betrekking op de gemeentelijke indeling van 2017.

Opdrachtgever: Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties