Review NSE 2019 - Universiteiten

© Sjoerd van der Hucht Fotografie
Notitie met de belangrijkste uitkomsten van de review naar de kwaliteit van de Nationale Studenten Enquête (NSE) van 2019 voor de universiteiten.

Deze notitie beschrijft de uitkomsten van een review naar de kwaliteit van de nationale studenten enquête (NSE) van 2019 voor de universiteiten waarbij de volgende onderzoeksvragen centraal staan:

  1. In hoeverre verschilt de administratieve werkelijkheid van de door de student ingevulde gegevens, en wat is het effect van deze reparatie op responspercentages en themascores?
  2. In hoeverre is de herstelde respons in 2019 vergelijkbaar met die uit eerdere jaren wat betreft kwantiteit (responspercentage) en kwaliteit (representativiteit)?
  3. Zijn de herstelde NSE2019 data publicabel, en zo ja, op welk niveau kunnen de resultaten voor de universiteiten worden gepubliceerd?

Dit onderzoek is bekostigd door: Studiekeuze123.