Jongeren met jeugdzorg plus en verleden in strafrecht

Cijfers over jongeren die instromen in de jeugdzorg plus in de periode 2015 - 2018 en voor instroom een delict hebben gepleegd.
In het kader van de Beleidsinformatie Jeugd verzamelt CBS tweemaal per jaar gegevens over jeugdhulp, jeugdbescherming en jeugdreclassering. In aanvulling op de reguliere StatLine-tabellen en rapportages die CBS daarover publiceert, zijn op verzoek van het Ministerie van VWS en Praktikon tabellen samengesteld over jongeren met jeugdzorg plus en een verleden in het strafrecht. De gegevens zijn uitgesplitst naar type delict en beslissing van het Openbaar Ministerie en hebben betrekking op de instroom in de jeugdzorg plus in de jaren 2015 tot en met 2018.

Downloads