Bevolking en levendgeborenen naar regio, 2012-2019

© Hollandse Hoogte / Co de Kruijf
Bevolking en levendgeborenen per gemeente, wijk, buurt en PC5, 2012-2019.

Maatwerktabellen over de bevolking op 1 januari en het aantal levendgeborenen in de jaren 2012-2019 naar gemeente, wijk, buurt en PC5. De cijfers over bevolking zijn uitgesplitst naar losse leeftijden en geslacht. De cijfers over levendgeborenen zijn gesplitst naar leeftijdsklassen (5-jaars klassen) van de moeder. Alleen de gegevens van 2019 zijn gesplitst naar postcode-5 niveau (PC5).

Dit zijn tabellen A1 en B1. Opdrachtgever: Verus.

Downloads