Bijstandspopulatie Heerlen, 2015-2017

Maatwerktabellen over achtergrondkenmerken van de bijstandspopulatie in Heerlen.
Onderzocht is in welke mate potentiële risicofactoren voorkomen bij personen die langer, korter of niet in de bijstand zitten op 1 januari voor de jaren 2015 tot en met 2017. Dit is gedaan voor totaal Nederland en voor de gemeente Heerlen. Opdrachtgever: UDC Heerlen.