Opleidingsniveau naar wijk en buurt, 1 oktober 2017

Voor een selectie van gemeenten is per wijk en buurt de opleidingsniveauverdeling van de bevolking van 15 tot 75 jaar in beeld gebracht. Dit onderzoek is bekostigd door VSO.
De tabel is samengesteld op basis van gegevens uit het Opleidingsniveaubestand van het CBS. De populatie betreft de op 1 oktober 2017 in de betreffende gemeenten ingeschreven bevolking van 15 tot 75 jaar. De leeftijd is die op 1 oktober 2017.

Downloads