Jeugdbeleid gemeente Veenendaal, 2018

© Hollandse Hoogte / Sabine Joosten
Cijfers over het gebruik van jeugdhulp, naar kenmerken van jeugdigen en hun ouders, en het voorkomen van levensgebeurtenissen, 2018.

Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) heeft kenmerken van jeugdigen en diens ouders en levensgebeurtenissen van de jeugdige in beeld gebracht van kinderen die in 2018 jeugdhulp ontvingen en in de gemeente Veenendaal woonden. Deze cijfers dienen als input voor het beleid van de gemeente Veenendaal om de vraag en aanbod van jeugdhulp zo goed mogelijk op elkaar aan te laten sluiten, maar ook voor een meer preventief beleid.

Opdrachtgever: gemeente Veenendaal