Productiviteitspatronen, 2001-2015

Productiviteitspatronen uit verschillende bronnen worden vergeleken voor bedrijven in de industrie en de dienstensector voor de periode 2001-2015.

Dit rapport beschrijft de resultaten van de MultiProd-analyses van de OESO met behulp van gegevens van de Statistieken over niet-financiële ondernemingen (NFO). Deze resultaten worden vergeleken met die op basis van de Productiestatistieken (PS). De resultaten worden ook vergeleken met die verkregen door het CPB voor Nederland en door de OESO voor andere landen. Doel van dit rapport is om eventuele verschillen tussen bronnen en tussen de verschillende onderzoeken te verduidelijken. Het rapport is alleen beschikbaar in het Engels.

Bekostigd door: Ministerie van Economische Zaken en Klimaat