Kansengelijkheid in het onderwijs in de G4, 2015-2017

Kinderen in de klas
© Hollandse Hoogte / Werry Crone
Tabellen en grafieken over de heroverwegingen en bijstellingen van het schooladvies van kinderen in groep 8 in de vier grote gemeenten, met uitsplitsingen naar het opleidingsniveau van de ouders.
Op verzoek van gemeente Den Haag heeft het CBS Urban Data Center/Den Haag (UDC/Den Haag) tabellen en grafieken samengesteld over het advies voor een schooltype voortgezet onderwijs (VO) aan kinderen in groep 8 van het basisonderwijs. Specifiek wordt gekeken naar percentages heroverwegingen en bijstellingen van dit advies op basis van wel of geen verschil tussen het voorlopige advies van de leerkracht (schooladvies) en het toetsadvies. De resultaten zijn samengesteld voor de vier grootste gemeenten en de rest van Nederland en er is gekeken naar eventuele verschillen naar het opleidingsniveau van de ouders.