Spoorloos Veroordeelden

© ANP
Spoorloos veroordeelden, een vervolg naar kenmerken over onder andere demografie, werk en uitkering, 1998 - 2015.

Dit is het vierde deelonderzoek naar spoorloos veroordeelden, dat het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) in de periode mei 2018 - juni 2019 in opdracht van het ministerie van Justitie en Veiligheid (JenV) oplevert. De eerder onderzoeken staan op Spoorloos veroordeelden haalbaarheidsstudie 1998-2017 en Vervolgonderzoek spoorloos veroordeelden.

In dit onderzoek is van de groep spoorloos veroordeelden tot en met 2015 bekeken in hoeverre deze groep te koppelen is aan informatie van het CBS in 2016 en in de periode vlak voor registratie in het OPS (rond delict-datum).

Bekostigd door: ministerie van Justitie en Veiligheid.