Spoorloos veroordeelden: haalbaarheidsstudie, 1998-2017

Spoorloos veroordeelden, een haalbaarheidsstudie naar kenmerken over demografie, werk en uitkering, 1998 - 2017.
Dit onderzoek toont van spoorloos veroordeelden de informatie over leeftijd, geboorteland, geslacht, het hebben van kinderen, de woonlocatie, de belangrijkste bron van inkomsten, burgerlijke staat en het ontvangen van een bijstandsuitkering. Er is gekeken naar de periode van vlak voor hun verdwijning en naar de meest recente gegevens: vanaf 2017 is terug in de tijd gezocht naar de meest recente informatie.
Opdrachtgever: ministerie van Justitie en Veiligheid