Vervolgonderzoek Spoorloos Veroordeelden

© ANP
Spoorloos veroordeelden, een vervolg naar kenmerken over onder andere demografie, werk en uitkering, 1998 - 2017.

Deze twee onderzoeken zijn een vervolg op een haalbaarheidsstudie, uitgevoerd in 2018 door het CBS.

In het eerste vervolgonderzoek is vanuit andere invalshoeken aanvullende informatie samengesteld over dezelfde groep spoorloos veroordeelden uit de haalbaarheidsstudie. Nu is gekeken naar nationaliteit van de spoorloos veroordeelde en van de eventuele partner, woonlocatie van de spoorloos veroordeelde of van de eventuele partner of van het jongste kind, en of de spoorloos veroordeelden die vóór 2014 zijn opgenomen in de OPS in 2014 ziekenhuiszorg hebben ontvangen.
Bekostigd door: ministerie van Justitie en Veiligheid

In het tweede vervolgonderzoek is gekeken naar een andere populatie spoorloos veroordeelden, namelijk die met een niet-onherroepelijk vonnis, taakstraf, geldboete of schadevergoedingsmaatregel. Gekeken is naar de informatie over leeftijd, geboorteland, geslacht, het hebben van kinderen, de woonlocatie, de belangrijkste bron van inkomsten, burgerlijke staat en het ontvangen van een uitkering. Er is gekeken naar de periode van vlak voor hun verdwijning en naar de meest recente gegevens: vanaf 2018 is terug in de tijd gezocht naar de meest recente informatie.
Bekostigd door: ministerie van Justitie en Veiligheid