AOW’ers met aanvullend pensioen, 2011-2017

Aantal en aandeel AOW’ers en hoogte mediane aanvullende pensioen, 2011-2017.
De tabel bevat voor de jaren 2011 tot en met 2017 van zowel mannen als vrouwen het aantal en aandeel AOW’ers per vijfjaarsleeftijdsgroep. Daarnaast wordt voor de onderscheiden groepen mannen en vrouwen de mediane hoogte van het aanvullend pensioen gegeven.