Aantal bedrijven naar energiebelastingschijf

Tabellen met gegevens over het verbruik aantal bedrijven in de Industrie die elektriciteit en aardgas gebruikten in 2017 uitgesplitst naar de verbruiksschijven van de energiebelasting.
Naar aanleiding van een eerdere ASD verzoek om leveringen aardgas en elektriciteit van bedrijven naar belastingschijf uit te splitsen voor de industrie is nu ook bepaald om hoeveel bedrijven het gaat voor data over 2017.