Verkeersdoden 2018 naar leeftijd

Het aantal verkeersdoden naar leeftijd, vervoerswijze en geslacht in het jaar 2018.

De tabellen bevatten het aantal personen dat is overleden als gevolg van een verkeersongeval dat in Nederland plaatsvond. Het gaat dus om zowel inwoners als niet-inwoners. De gegevens zijn opgesplitst naar leeftijd, vervoerswijze en geslacht en in een andere tabel naar maand van overlijden en geslacht. In de tabel is het jaar gelijk aan het jaar waarin het ongeval plaatsvond. Het jaar van ongeval hoeft niet gelijk te zijn aan het jaar van overlijden. In de tabel is de maand gelijk aan de maand waarin het ongeval plaatsvond. De maand van ongeval hoeft niet gelijk te zijn aan de maand van overlijden.

Deze cijfers zijn op aanvraag beschikbaar via Maatwerk@cbs.nl o.v.v. naam publicatie en nummer 190511. Opdrachtgever: SWOV.