Personen met Loonkostensubsidie, ultimo 2018

Personen met Loonkostensubsidie Participatiewet of forfaitaire loonkostensubsidie, ultimo 2018.
Personen met een loonkostensubsidie participatiewet of forfaitaire loonkostensubsidie in het kader van re-integratie op 31 december 2018, naar verstrekkende gemeente (gemeentelijke indeling per 1-12018 en 1-1-2019). Opdrachtgever het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK).