Beëindigde relaties en minderjarige kinderen, 2015-2017

KInderen in schoolklas
© Hollandse Hoogte / Werry Crone
Deze tabellenset bevat Informatie over het aantal beëindigde relaties, betrokken minderjarige kinderen en hun schoolvertraging, gebruik van jeugdhulp en jeugdbescherming, onderverdeeld naar regio, voor de periode 2015-2017.
Het CBS heeft een beperkte set met beschrijvende, landelijke en regionale indicatoren ontwikkeld die maatschappelijke ontwikkelingen met betrekking tot ontbonden relaties waar minderjarige kinderen in het spel zijn illustreren. Dit is input bij de start van het programma ‘Scheiden zonder schade’. De indicatoren zijn het aantal relaties, het aantal betrokken minderjarige kinderen, het gebruik van jeugdhulp en jeugdbescherming en schoolvertraging op de middelbare school bij de betrokkenen kinderen. Ook is een indicator over het aantal betrokken kinderen dat schoolvertraging op de middelbare school kan hebben opgenomen. Met deze indicator en het percentage kinderen dat schoolvertraging opliep is het aantal kinderen dat schoolvertraging opliep uit te rekenen. De gegevens zijn onderverdeeld naar jeugdzorgregio.

Het gaat nadrukkelijk niet om indicatoren ten behoeve van het meten van effecten van het programma noch om een causaliteit aan te tonen tussen scheidingen en de ontwikkeling van de kinderen. Daar is namelijk meer onderzoek voor nodig, dat onder andere rekening houdt met de sociaaleconomische achtergrond en de leeftijd van de betrokken kinderen.

Bekostigd door: ministerie van Justitie en Veiligheid.