Indicatoren ten behoeve van de BZK Verdeelmodellen 2019

Een aantal indicatoren ten behoeve van de verdeelmodellen van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties in 2019.
Het gaat om de volgende indicatoren: inwoners doelpopulatie Participatiewet, lager opgeleiden in de beroepsbevolking, instroom werkregeling Wajong, instroom wachtlijst WSW en Wajong-uitkeringen. Bekostigd door: ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.