Indicatoren ten behoeve van de BZK Verdeelmodellen 2019

Indicatoren t.b.v. de verdeelmodellen van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties in 2019.

Indicatoren ten behoeve van de verdeelmodellen van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties in 2019. Het gaat om de volgende indicatoren uitgesplitst naar de gemeentelijke indeling per 1 januari 2019:

 • inwoners doelpopulatie Participatiewet;
 • lager opgeleiden in de beroepsbevolking;
 • instroom werkregeling Wajong;
 • instroom wachtlijst WSW;
 • Wajong-uitkeringen;
 • aantal personen met een bijstands(gerelateerde) uitkering tot de AOW-leeftijd;
 • eenouderhuishoudens die bijstand (WWB of BBZ) ontvangen;
 • bijstandsgezinnen (WWB of BBZ) met kinderen;
 • personen in institutionele huishoudens in zorginstellingen;
 • uitwonende studenten (HBO + WO);
 • inwoners vervoersregio's Amsterdam en Rotterdam-Den Haag.