Laag inkomen naar kenmerken en wijk/buurt, 2017

Aantal (personen in) particuliere huishoudens ten opzichte van het sociaal minimum en de lage inkomensgrens, naar samenstelling huishouden, leeftijdsklasse, voornaamste inkomensbron, migratieachtergrond, en vermogensklasse per wijk/buurt van een selectie van gemeenten.
De uitkomsten zijn gesplitst in de volgende deeltabellen:

Tabel 5.1
Tabel 5.2
Tabel 5.3
Tabel 5.4
Tabel 5.5
Tabel 5.6
Tabel 5.7
Tabel 5.10
Tabel 5.11

Opdrachtgever: Gemeente Utrecht.