Goederenexport Agrifood naar regio en handelspartner

In deze maatwerktabellen heeft het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) cijfers samengesteld over de internationale handel in goederen van de Nederlandse economie en in de topsector Agrifood, op het niveau van Nederland en de regio’s Noordoost-Noord-Brabant en FoodValley.
In deze maatwerktabellen staat informatie over de goederenexport van de Nederlandse economie en de topsector Agrifood, in het COROP-gebied Noordoost-Noord-Brabant, de regio FoodValley en in Nederland. De goederenexport is per regio in euro’s gegeven. De cijfers hebben betrekking op tweejaarlijkse verslagjaren in de periode 2010-2018. De maatwerktabellen zijn geproduceerd in opdracht van de gemeente Ede.