Verplaatsingen gemeente Nijmegen, 2014-2017

© Hollandse Hoogte / Robin Utrecht
Tabellen over de mobiliteit en het verplaatsingsgedrag van de Nederlandse bevolking in, van en naar de gemeente Nijmegen naar de gebruikte vervoermiddelen in de periode 2014-2017.
In opdracht van de gemeente Nijmegen heeft het Centrum voor Beleidsstatistiek van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS-CvB) maatwerktabellen samengesteld over verplaatsingen in de gemeente Nijmegen in de gestapelde jaren 2014-2017. In de tabellen is te zien hoe de verplaatsingen zijn verdeeld naar vervoerwijze. Bekostigd door: gemeente Nijmegen.