Bevolkingsdaling krimp- en anticipeerregio’s, 2000-2018

© CBS / Nikki van Toorn
Onderzoek naar bevolkingsdaling in krimp- en anticipeerregio’s tussen 2000 en 2018.
Deze tabellen tonen de ontwikkeling tussen 2000 en 2018 in verschillende thema’s, zoals bevolking, wonen, werkgelegenheid, bedrijven, economische status en nabijheid van voorzieningen, voor de krimp- en anticipeerregio’s in Nederland. Bekostigd door: ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.