Jeugdzorgjongeren naar reden einde, 2018

Deze tabel beschrijft het aantal jongeren met een beëindigd jeugdzorgtraject in 2018 naar de reden van beëindiging van deze jeugdzorgtrajecten.

In het kader van de Gemeentelijke Monitor Sociaal Domein publiceert CBS tweemaal per jaar gegevens over het sociaal domein (jeugdzorg, participatie en wmo). In aanvulling op de StatLine tabellen die CBS hierover publiceert, is op verzoek van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten deze tabel samengesteld. De tabel toont per gemeente het aantal jongeren met een beëindigd jeugdzorgtraject in 2018, naar de reden van beëindiging van deze jeugdzorgtrajecten.

De cijfers over de 1e helft van 2018 zijn nader voorlopig, de cijfers over de 2e helft van 2018 en geheel 2018 zijn voorlopig.