Geestelijke gezondheidszorg en arbeidsmarktpositie 2016

© ANP
Tabellen die meer inzicht geven in de arbeidsmarktpositie van personen met geestelijke gezondheidsproblemen.
In 2016 is er voor het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid een onderzoek uitgevoerd dat meer inzicht geeft in de arbeidsmarktpositie van personen met geestelijke gezondheidsproblemen in 2013. Dit onderzoek is een vervolg hierop. Er is een tabellenset samengesteld (met bijbehorende leeswijzer) waarin de arbeidsmarktpositie van personen met geestelijke gezondheidsproblemen in 2016 in kaart is gebracht.

Bekostigd door: ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.