Eigendomsstatus ontwikkelingen woningmarkt 2017

Over dit onderwerp zijn nieuwere cijfers beschikbaar. Bekijk de laatste cijfers.
Deze maatwerkopdracht geeft wijzigingen in de eigendomsstatus in 2017 op PC4, gemeente, COROP, Provincie en voor Nederland in 2017.
Bekostigd door : Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK)