Eigendomsstatus ontwikkelingen woningmarkt 2017

Deze maatwerkopdracht geeft wijzigingen in de eigendomsstatus in 2017 op PC4, gemeente, COROP, Provincie en voor Nederland in 2017.
Bekostigd door : Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK)