Cultuur in Noord-Brabant, lasten en baten 2009-2019

Dame zoekt in een kast met boeken
© Hollandse Hoogte
In bijgaande tabellen wordt informatie gegeven per Noord-Brabantse gemeente over de baten en lasten met betrekking tot het thema cultuur.
Vanuit het programma ‘Culturele eigenwijsheid’ heeft de provincie Noord-Brabant het Centraal Bureau voor de Statistiek gevraagd om een aantal indicatoren te leveren met betrekking tot het thema Cultuur. De provincie Noord-Brabant heeft voor dit thema behoefte aan informatie over lasten en baten per (Noord-Brabantse) gemeente. In bijgaande tabellen worden de baten en lasten gepresenteerd voor de jaren 2009 tot en met 2019.