Onderwijsniveau naar leeftijd, 2018

Deze tabel bevat cijfers over het hoogst behaald onderwijsniveau van 35-jarige Nederlanders in 2018.
De gegevens zijn afkomstig van de Enqûete Beroepsbevolking van het CBS, 2018.
Omdat in de Enqûete Beroepsbevolking leeftijd in vijfjaarsklassen wordt meegenomen in de weging is ook het hoogst behaald onderwijsniveau van de 34-jarigen en 36-jarigen opgenomen in deze tabel.
In de tabel zijn zowel aantallen als percentages vermeld. Percentages zijn bepaald op basis van onafgeronde aantallen.
Deze tabel is samengesteld in opdracht van TNO.