Verkenning geregistreerde problematische schulden

Verkenning om huishoudens met problematische schulden met registerdata te definiëren.

Dit onderzoek beschrijft hoe huishoudens met problematische schulden met registerdata op 1 januari 2015 gedefinieerd kunnen worden en hoe plausibel die definitie is.

Bekostigd door: Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.