Leefstijl, 2018

Cijfers over rookgedrag, alcoholgebruik, drugsgebruik, seksuele gezondheid, ondergewicht, gezond gewicht en overgewicht. Gebaseerd op de Gezondheidsenquête/Leefstijlmonitor 2018 van CBS in samenwerking met het Consortium Leefstijlmonitor.

Deze cijfers zijn op verzoek van het RIVM uitgedraaid. Het RIVM publiceert deze cijfers op de websites ‘Staat van Volksgezondheid’ (www.staatvenz.nl), volksgezondheidenzorg.info en leefstijlmonitor.nl . Deze cijfers zijn aanvullend op de cijfers die CBS publiceert in de Statlinetabel ‘Leefstijl en (preventief) gezondheidsonderzoek; persoonskenmerken'.