Berm- en natuurbranden in Nederland, 2014-2018

Berm- en natuurbranden per kwartaal voor de jaren 2014-2018, gebaseerd op gegevens uit het GMS (Gemeenschappelijk Meldkamer Systeem).
Op basis van de gegevens uit het Gemeenschappelijk Meldkamer Systeem van de brandweer is een overzicht gemaakt van de brandweerincidenten met betrekking tot berm- en natuurbranden in Nederland. Dit is gedaan per kwartaal voor de jaren 2014 t/m 2018. De aantallen worden onderverdeeld naar het aantal meldingen, alarmeringen, uitrukken en het aantal keer dat de brandweer ter plaatse kwam. Het aantal natuurbranden wordt daarnaast verder uitgesplitst naar bos-, heide-, duin-, riet- en veenbranden.