Energielevering aan woningen en bedrijven naar postcode

Deze dataset bevat gemiddelde leveringen van aardgas en elektriciteit aan woningen en bedrijven per postcode6 gebied.

Via de Open Data portal van het CBS zijn cijfers over energieleveringen aan woningen en bedrijven per postcode 6 voor het jaar 2017 beschikbaar. Om gebruikers tegemoet te komen kan hier ook een bestand met alle gegevens in CSV formaat worden gedownload. Deze data kan eenvoudig in een spreadsheet programma zoals bijvoorbeeld Excel worden ingelezen.