Prijsindices voor het min. van Defensie, 2010-2017

Het ministerie van Defensie heeft het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) gevraagd om een defensie-specifieke prijsindex te ontwikkelen.
Hiertoe heeft het CBS in 2017 voor de eerste keer een indexcijfer voor de investeringen en exploitatie van Defensie berekend. Dat ging om de perioden 2010/11 tot en met 2014/15. Het afgelopen jaar heeft het CBS op verzoek van het ministerie van het Defensie dit onderzoek herhaald. Bij deze update zijn de perioden 2015/16 en 2016/17 aan de reeks toegevoegd, zijn er enkele methodologische verbeteringen doorgevoerd (ook voor de eerdere perioden) en heeft er extra onderzoek plaatsgevonden naar de wisselkoerseffecten. Dit rapport beschrijft de methode voor het berekenen van deze prijsindices en de bijbehorende resultaten.