Nabijheid van speelgoedwinkels, 2018

Gemiddelde afstand tot speelgoedwinkels in 2018, en aantal speelgoedwinkels in de omgeving.
Deze maatwerktabel geeft de gemiddelde afstand tot speelgoedwinkels in 2018, en het aantal speelgoedwinkels in een straal van 3 km, 5 km en 10 km. Uitsplitsingen worden gemaakt naar regio (landsdeel, provincie, Corop-gebied en gemeente).