Nabijheid van scholen in het voortgezet onderwijs, 2017

Gemiddelde afstand tot scholen in het voortgezet onderwijs in 2017, en aantal scholen in de omgeving.
Deze maatwerktabel geeft de gemiddelde afstand tot scholen in het voortgezet onderwijs in 2017, en het aantal scholen in een straal van 3 km, 5 km en 10 km. Uitsplitsingen worden gemaakt naar regio (landsdeel, provincie, Corop-gebied en gemeente) en naar schooltype (voortgezet onderwijs totaal, vmbo, havo/vwo).