Inkomens van huishoudens naar kenmerk, wijk/buurt, 2016

Aantal huishoudens en gemiddeld inkomen van particuliere huishoudens (exclusief studentenhuishoudens) naar samenstelling huishouden, leeftijdsklasse, voornaamste inkomensbron, migratieachtergrond, huurwoning, en kwintielgroep van de inkomensverdeling per wijk/buurt van een selectie van gemeenten.

De uitkomsten zijn gesplitst in de volgende deeltabellen:

Tabel 4.1
Tabel 4.2
Tabel 4.3
Tabel 4.4
Tabel 4.5
Tabel 4.6
Tabel 4.7
Tabel 4.8

Opdrachtgever: Vereniging voor Statistiek en Onderzoek (VSO).