Inkomen van personen naar kenmerken en wijk/buurt, 2016

Aantal personen met inkomen en gemiddeld persoonlijk inkomen naar sociaaleconomische categorie, leeftijdsklasse, migratieachtergrond, geslacht, en inkomensgroep per wijk/buurt van een selectie van gemeenten.
De uitkomsten zijn gesplitst in de volgende deeltabellen:

Tabel 2.1
Tabel 2.2
Tabel 2.3
Tabel 2.4
Tabel 2.5
Tabel 2.6
Tabel 2.7

Opdrachtgever: Vereniging voor Statistiek en Onderzoek (VSO).