Indicatoren verdeelmodel gemeente Amsterdam

Aantal verdeelmodel indicatoren voor de gemeente Amsterdam op het niveau van “gebiedsgericht werken gebieden” ofwel GGW-gebieden.
De gemeente Amsterdam is geïnteresseerd in een aantal indicatoren dat ten behoeve van het verdeelmodel voor het ministerie van Binnenlandse Zaken (BZK) is gemaakt. Doel hiervan is om de door het Rijk ontvangen middelen, zoals middelen voor basisvoorzieningen en voor wijkteams, eerlijk te verdelen binnen de verschillende gebieden binnen de gemeente Amsterdam. Bekostigd door: gemeente Amsterdam.