Leerlingen naar gemeenten schooljaar 2017/’18

Aantallen leerlingen (speciaal) basisonderwijs en (voorgezet) speciaal onderwijs naar woongemeente over schooljaar 2017/’18.
In opdracht van VNG, in het kader van de Gemeentelijke Monitor Sociaal Domein, zijn tabellen samengesteld over leerlingen (speciaal) basisonderwijs en (voorgezet) speciaal onderwijs naar woongemeente over schooljaar 2017/’18.