Indicatoren op gemeenteniveau over Apeldoorn, 2014-2018

Winkelend publiek
© Hollandse Hoogte
Cijfers over economische groei, omzetontwikkeling en onderwijsniveau en –richting van personen in Apeldoorn in de periode 2014-2018.
In de tabellen staan cijfers over drie indicatoren, namelijk de economische groei en arbeidsproductiviteit in de gemeente Apeldoorn in de periode 2015-2017, de omzetontwikkeling per kwartaal over 2015-2018 en het onderwijsniveau en –richting van personen die in Apeldoorn wonen en/of werken in 2014-2017. Deze cijfers zijn samengesteld voor de gemeente Apeldoorn.