Aantal VOW-ers, peilmoment 1 november 2011 t/m 2018

Deze tabellen geven het aantal personen weer dat volgens de BRP op peilmoment staan geregistreerd als vertrokken naar een onbekende bestemming en personen die op een briefadres staan geregistreerd, op de peilmomenten 1 november 2011 t/m 1 november 2018.
De cijfers zijn gebaseerd op een register met data uit de BRP t/m half januari 2019.