Woonsituatie 75-plussers, 2018

Deze tabel beschrijft de woonsituatie van personen van 75 jaar of ouder op 1 januari 2018. De tabel toont per gemeente het aantal personen van 75 jaar ouder dat zelfstandig woont en het aantal dat in een instelling verblijft.

In het kader van de Gemeentelijke Monitor Sociaal Domein publiceert het CBS tweemaal per jaar gegevens over het sociaal domein. In aanvulling op de StatLine tabellen die CBS hierover publiceert, is deze tabel samengesteld. De tabel toont per gemeente het aantal personen van 75 jaar of ouder op 1 januari 2018 dat zelfstandig woont en het aantal dat in een instelling verblijft. De cijfers zijn definitief.

Deze maatwerktabel is bekostigd door VNG-Realisatie.