AZW-smal: Arbeidsmobiliteit werknemers, 2014-2016

In de tabellen ‘Mobiliteit werknemers; AZW smal, landelijk, 2014-2016’ staan gegevens over de mobiliteit van werknemers op de arbeidsmarkt zorg en welzijn zonder kinderopvang in de jaren 2014, 2015 en 2016.
Deze tabellen zijn een aanvulling op de tabellen over mobiliteit van werknemers op de arbeidsmarkt in de gehele sector zorg en welzijn zoals deze gepubliceerd zijn op www.AZWinfo.nl
Deze tabellen hanteren een smalle definitie voor de arbeidsmarkt zorg en welzijn (alle branches exclusief kinderopvang). De reguliere tabellen op www.AZWinfo.nl gaan uit van een brede definitie van de arbeidsmarkt zorg en welzijn; alle branches in SBI groepen 86, 87 en 88.