Personen die de inlichtingenplicht schenden, 2017

Kenmerken van personen die de inlichtingenplicht schenden naar leeftijd, geslacht, opleiding, migratieachtergrond, type huishouden, gemeentegrootte en provincie, 2017.
Personen die een uitkering aanvragen of ontvangen zijn wettelijk verplicht alle informatie te verstrekken waarmee kan worden bepaald of er recht op uitkering is. Indien niet is voldaan aan deze inlichtingenplicht, kan zowel een terugvordering van het ten onrechte uitgekeerde bedrag als een boetevordering worden ingesteld. Bekostigd door: het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW).

Downloads