Arbeidsmarktpositie na instroom in de WW

Maatwerktabellen over de arbeidsmarktpositie van instromers in de WW in 2014 en 2015.

Bekostigd door het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW).