Stromen in de sociale zekerheid 2010-2016

Tabellenset en beschrijvende rapportage over de transitie naar WW of ZW van baanstarters vanuit de Participatiewet.
Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) wil weten in hoeverre onder de Participatiewet uitkeringslasten zich verplaatsen van het gemeentelijke domein naar het UWV-domein. In dit kader heeft het Centrum voor Beleidsstatistiek van het CBS onderzoek gedaan naar de stromen in de sociale zekerheid voor en na het inwerktreden van de Participatiewet. De resultaten op regionaal niveau voor 2010 t/m 2016 zijn opgenomen in een tabellenset. De bijbehorende rapportage geeft een samenvatting van de belangrijkste uitkomsten van het onderzoek. Bekostigd door het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.