Kosten Wmo arrangementen 2017 en 1e halfjaar 2018

Deze tabel beschrijft per halfjaar de begrote en gerealiseerde kosten bij gemeenten voor maatwerkarrangementen in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo).

In het kader van de Gemeentelijke Monitor Sociaal Domein verzamelt CBS tweemaal per jaar gegevens bij gemeenten over de verleende Wmo-maatwerkarrangementen. In aanvulling op de StatLine tabellen die CBS hierover publiceert, is deze tabel samengesteld. De tabel toont per half jaar de begrote en/of gerealiseerde kosten van gemeenten. Alleen gemeenten die gegevens over kosten hebben aangeleverd aan CBS én toestemming hebben gegeven om deze te publiceren, zijn opgenomen in de tabel.

De cijfers over beide halve jaren van 2017 zijn definitief, de cijfers over het 1e halfjaar 2018 zijn voorlopig.