Melkgeiten, 2000, 2017 en 2018*


Melkgeiten en cultuurgrond op gespecialiseerde bedrijven, 2000, 2017 en 2018*.
Deze tabel geeft het aantal melkgeiten op gespecialiseerde bedrijven weer per provincie voor de jaren 2017 en 2018. Daarnaast wordt het aantal melkgeitenbedrijven met cultuurgrond en het areaal cultuurgrond op deze bedrijven weergegeven en het gemiddeld aantal melkgeiten per hectare cultuurgrond voor de jaren 2000 en 2018.

Downloads