Evaluatie Overbruggingsregeling transitievergoeding

Tussentijdse evaluatie van de Overbruggingsregeling transitievergoeding, 2015-2016
Sinds 1 juli 2015 is de Wet Werk en Zekerheid (Wwz) van kracht. Als onderdeel van de Wwz is de ontslagvergoeding vervangen door een transitievergoeding voor werknemers die twee jaar of langer in dienst zijn geweest. Een overbruggingsregeling is bij amendement toegevoegd om kleine werkgevers de tijd te geven om benodigde financiële reserves aan te leggen. Het effect van deze overbruggingsregeling op de levensvatbaarheid van werkgevers is tussentijds kwantitatief geëvalueerd door het CBS. Opdrachtgever: ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW).