Detaillering cultuurlasten gemeenten en provincies

Onderzoek detaillering cultuurlasten gemeenten en provincies, jaarrekening 2017.
Gemeenten en provincies verstrekken financiële data door middel van de Iv3-levering. Het CBS heeft een onderzoek verricht naar de detaillering van de cultuurlasten van gemeenten en provincies uit de Iv3-leveringen, jaarrekening 2017. Opdrachtgever: ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen.